lut

18

2015

Wizyta harcerzy z hufca ZHP Myślenice

17 lutego 2015 roku odwiedziła naszą książnicę drużyna harcerska z Hufca ZHP Myślenice, przebywająca na zimowisku w Mszanie Dolnej. Podczas wizyty harcerze uczestniczyli w krótkiej lekcji bibliotecznej dotyczącej historii pisma, książki oraz bibliotek. Główną atrakcję stanowiły przygotowane gry i zabawy, wspomagające rozwój wyobraźni przestrzennej, spostrzegawczości oraz zdolności manualnych. Praca zespołowa zaowocowała wiernym odtworzeniem z klocków przygotowanego wcześniej modelu. Zajęcia, odbywające się w radosnej atmosferze, zakończył słodki poczęstunek. Harcerze pożegnali naszą bibliotekę z upominkami książkowymi, pozostawiając po sobie miłe wspomnienia.