mrz.

9

2015

Nasza historia – nasze dziedzictwo

Zaczęło się od poszukiwań własnych korzeni i badań poświęconych węgierskim przodkom, którzy zostawili po sobie nazwisko Pattocy w rodzinie matki autora. Gdy Marian Sopata zebrał wszystkie materiały okazało się, że piętnastostronicowe opracowanie na temat własnej, polsko-węgierskiej rodziny może być zaczątkiem książki, która opisywałaby wszystkie mniejszości na terenie Polski. Te, które gdzieś jeszcze trwają, te które bezpowrotnie przeminęły i pamięć o nich warto pielęgnować. Tak powstawała książka „Wśród swoich i obcych”, której promocja odbyła się 6 marca 2015 roku w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej.

Publikacja na pierwszy rzut oka zaskakuje rozmiarem, ale po jakimś czasie widzimy sens jej dokładnego opracowania – autor wprowadza czytelnika w tysiącletnią epokę istnienia państwa polskiego w Europie i przedstawia dobroczynne wpływy, które wnieśli przedstawiciele innych narodowości do polskiej kultury, nauki, przemysłu i sposobów gospodarowania. Jak przypomina on na łamach swojej książki, musimy pamiętać, że dawna Polska była państwem wielonarodowym.

Książka składa się z trzech części: w pierwszej opisane zostały historyczne reminiscencje i ślady pozostawione przez inne nacje w naszym pejzażu kulturowym, w drugiej przedstawione zostały mniejszości narodowe zamieszkujące dawne i obecne terytorium Polski, a w trzeciej – Polacy, którzy znaleźli się poza granicami kraju i przynieśli swej Ojczyźnie zaszczyt i uznanie. Warto tutaj powtórzyć słowa autora, który zwraca uwagę na to, że ciągle jeszcze wiedza o żyjących wśród nas przedstawicielach innych narodów jest znikoma. Niestety uprzedzenia jakie mamy wobec nich i niczym nieuzasadnione poczucie własnej wyższości, wynika raczej z kompleksów niż realnych osiągnięć.

Piątkowe popołudnie spędzone w towarzystwie urodzonego gawędziarza mogłoby z powodzeniem przeciągnąć się do rana, gdyby nie czas zamknięcia biblioteki. Pan Marian przyjął gratulacje od swojej koleżanki z liceum Heleny Golińskiej – instruktor powiatowej z limanowskiej książnicy, jak i od przedstawicieli władz miasta w osobach: Agnieszki Modrzejewskiej-Potaczek – Przewodniczącej Rady Miasta, Agnieszki Sasal – Wiceprzewodniczącej Rady oraz Burmistrza Miasta Józefa Kowalczyka. Jak zdradził na sam koniec Marian Sopata, pracuje już nad kolejną książką. My zachęcamy jednak, by pochylić się nad tą najnowszą – naprawdę warto!