wrz

24

2014

Wystawa Malarstwa Michała Chwistka

Michał Chwistek urodził się 30 lipca 1994 roku w Krakowie. Pierwsze kroki w dziedzinach plastycznych zaczął stawiać w okresie gimnazjum w pracowni Jerzego Trejta. W 2010 roku rozpoczął naukę w Liceum Plastycznym im. A. Kenara w Zakopanem, ostatecznie ukończył jednak Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdrój. Obecnie jest studentem drugiego roku kierunku malarstwo na WSP Akademii Jana Długosza w Częstochowie i wiąże swoją przyszłość z działalnością malarską.