cze

9

2014

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Zgodnie z biblioteczną tradycją, w maju rozpoczęto akcję dla najmłodszych, tym razem pod hasłem „Dorośli czytają dzieciom”. Jak co roku gościły w naszej książnicy wyjątkowe osoby, które wzbudzały w dzieciach zainteresowanie głośno czytanymi polskimi legendami oraz pobudzały do twórczej dyskusji na ciekawe tematy. Dziękujemy za mile spędzone, niezapomniane chwile naszym zaproszonym gościom:

12.05.2014 – Tadeusz Filipiak

13.05.2014 – Teofila Latoś

14.05.2014 – Joanna Kotarba

15.05.2014 – Jakub Spędzia

19.05.2014 – Piotr Armatys

20.05.2014, 23.05.2014 – Barbara Stożek

21.05.2014 – Irena Łacna

21.05.2014 – Radosław Radomski

26.05.2014, 28.05.2014 – Paulina Lignar

02.06.2014 – Marian Sopata

03.06.2014 – Michał Baran

05.06.2014 – Adam Lewandowski