mar

10

2023

Konkurs – Pisanka Wielkanocna

 

  REGULAMIN KONKURSU „PISANKA WIELKANOCNA”

Organizator konkursu:

 • Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej (ul. Piłsudskiego 58a, 34-730 Mszana Dolna),
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Konkursu przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Mszana Dolna

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni i kształtowanie zainteresowań plastycznych dzieci,
 • ćwiczenie sprawności manualnej,
 • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z Wielkanocą,
 • wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I – przedszkolaki oraz klasy I-III – Szkoła Podstawowa;
 • Kategoria II – klasy IV-VIII – Szkoła Podstawowa;

Zadanie konkursowe:

 1. Temat i format pracy: należy wykonać w formie przestrzennej pisankę wielkanocną dowolną techniką.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Ozdoba może być wykonana tylko przez jednego ucznia. Prace grupowe nie będą przyjmowane.
 3. Termin dostarczania prac: 13-31.03.2023 r.
 4. Prace dostarczone po terminie, niezgodne z regulaminem oraz niepodpisane nie będą oceniane.
 5. Wszystkie zakwalifikowane prace przechodzą na własność Organizatora.
 6. Każdą pracę należy opisać wg wzoru:
  • imię i nazwisko
  • wiek
  • klasa
  • szkoła
  • telefon kontaktowy
 1. Ocena prac:

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
– prace należy złożyć w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej do 31 marca 2023,
– ocena prac przez komisję konkursową do dnia 3 kwietnia 2023 roku,
– ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 4 kwietnia 2023. Szczegółowe informacje dotyczące podsumowania konkursu podane zostaną na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Klauzula informacyjna

Prawa wynikające z Europejskiego Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO

Biblioteka Miejska w Mszanie Dolnej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58a jest Administratorem Danych Osobowych i przetwarza Państwa Dane osobowe w zakresie wymaganym potrzebnym do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu. Nabór prac, przeprowadzenie wyboru oraz wręczenie nagród.

Od 25 maja 2018 roku każda osoba ma prawo:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli potwierdzenia czy Administrator danych osobowych przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych i przesłania ich innemu Administratorowi
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
 7. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego innego państwa Unii Europejskiej

W imieniu Administratora Danych Osobowych wszystkie zgłoszenia przyjmowane są przez Inspektora Danych Osobowych pod adresem inspektor@inspektor-gliwice.pl

Obraz autorstwa pikisuperstar na Freepik