mar

28

2022

Latarnicy w akcji: Małopolska i Pomorze


 

Latarnicy w akcji: Małopolska i Pomorze

„Latarnicy w akcji: Małopolska i Pomorze” – to projekt szkoleniowy ukierunkowany na nabycie lub podniesienie kompetencji cyfrowych przez dorosłych mieszkańców województwa małopolskiego i pomorskiego.

W ciągu przeszło dwóch lat trwania projektu (od stycznia 2020 do czerwca 2022 r.) działaniami szkoleniowymi na terenie obu województw zostanie objętych: 11 295 osób. 

Przeszkolone osoby nabędą (lub udoskonalą) umiejętności wykorzystania narzędzi i treści cyfrowych oraz zasobów Internetu dla lepszego życia i będą mogły skutecznie korzystać z usług publicznych dostępnych on-line. Ważnym elementem projektu jest kompleksowe wsparcie szkoleniowo-edukacyjne dla pracowników samorządów, nauczycieli, radnych i działaczy organizacji pozarządowych, co sprzyjać będzie poprawie jakości świadczenia e-usług publicznych. Dzięki „Latarnicy w akcji” zmniejszy się skala wykluczenia społecznego i cyfrowego osób z niepełnosprawnością. W działania szkoleniowe zostaną zaangażowane 4 urzędy samorządowe z województw małopolskiego i pomorskiego, którym szczególnie zależy na zwiększeniu roli zagadnień związanych z edukacją cyfrową dorosłych w działaniach władz lokalnych.

Nauczaniem kompetencji cyfrowych zajmie się 100 Latarników Polski Cyfrowej, działających na terenie województwa małopolskiego i pomorskiego.

Link do strony projektu: https://mp.latarnicywakcji.pl/o-projekcie