mrz.

19

2022

Konkurs na Pisankę Wielkanocną


 

REGULAMIN KONKURSU „PISANKA WIELKANOCNA”

Organizator konkursu:

 • Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej (ul. Piłsudskiego 58a, 34-730 Mszana Dolna)

Konkursu przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mszana Dolna

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wyobraźni i kształtowanie zainteresowań plastycznych dzieci,
 • ćwiczenie sprawności manualnej,
 • kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z Wielkanocą,
 • wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I – przedszkolaki oraz klasy I-III – Szkoła Podstawowa;
 • Kategoria II – klasy IV-VIII – Szkoła Podstawowa;

Zadanie konkursowe:

 1. Temat i format pracy: należy wykonać w formie przestrzennej pisankę wielkanocną dowolną techniką.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Ozdoba może być wykonana tylko przez jednego ucznia. Prace grupowe nie będą przyjmowane.
 3. Termin dostarczania prac: od 21.03.2022 r. do 04.04.2022 r.
 4. Prace dostarczone po terminie, niezgodne z regulaminem oraz niepodpisane nie będą oceniane.
 5. Wszystkie zakwalifikowane prace przechodzą na własność Organizatora.
 6. Każdą pracę należy opisać wg wzoru:
  • imię i nazwisko
  • wiek
  • klasa
  • szkoła
  • telefon kontaktowy

Ocena prac:

 1. Zdjęcia prac zostaną umieszczone na portalu społecznościowym Facebook Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.
 2. W terminie od 05.04.2022 do 10.04.2022 każdy będzie mógł oddać głos na jedną pracę (like na Facebooku lub indywidualnie w siedzibie Biblioteki).
 3. Wygrywają trzy prace z każdej kategorii, które otrzymają największą ilość głosów. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni zakładkami do książek oraz pamiątkowymi dyplomami.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 11.04.2022 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki konkursu będą również zamieszczone na portalu Facebook Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej.
 6. Odbiór nagród od 12.04.2022 w budynku Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej. Organizator nie przewiduje wysyłki nagród drogą pocztową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Klauzula informacyjna

Prawa wynikające z Europejskiego Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO

Biblioteka Miejska w Mszanie Dolnej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58a jest Administratorem Danych Osobowych i przetwarza Państwa Dane osobowe w zakresie wymaganym potrzebnym do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu. Nabór prac, przeprowadzenie wyboru oraz wręczenie nagród.

Od 25 maja 2018 roku każda osoba ma prawo:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli potwierdzenia czy Administrator danych osobowych przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 4. Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych i przesłania ich innemu Administratorowi
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
 7. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego innego państwa Unii Europejskiej

W imieniu Administratora Danych Osobowych wszystkie zgłoszenia przyjmowane są przez Inspektora Danych Osobowych pod adresem inspektor@inspektor-gliwice.pl

Tło zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com