lis

15

2021

Podsumowanie konkursu fotograficznego „MAGIA MOJEGO MIASTA”

Dnia 12 listopada odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs, połączona z prezentacją fotografii uczestników oraz wręczeniem im nagród i dyplomów. Celem przedsięwzięcia była m.in. promocja wyjątkowych walorów miasta Mszana Dolna wraz z jego obrzędowością, dorobkiem kultury materialnej i duchowej, folklorem lokalnym, podejmowanymi inicjatywami i zachodzącymi zmianami. Jednocześnie była to wspaniała okazja na zaprezentowanie uzdolnień oraz zainteresowania fotografią młodzieży i dorosłych. Jury było pod wrażeniem nietuzinkowych kadrów, kreatywności wszystkich uczestników konkursu oraz ich talentu w uchwyceniu piękna naszego miasta.

Prace zostały ocenione przez komisję w składzie:

 • przewodniczący Bartłomiej Stachura
 • członek komisji Karolina Bodziony
 • członek komisji Mateusz Pietrzak

Do konkursu przystąpiło 20 osób (10 w kategorii dorośli, 10 w kategorii młodzież), a prac zgłoszonych zostało ogółem 59. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
„Magia mojego miasta… jak się okazało, tego tematu nie da się wyczerpać. Nadesłano wiele fotografii, które przedstawiały różnorodne spojrzenie i wysoki stopień wrażliwości twórcy. Zatem wyłonienie zwycięzców w obu kategoriach (młodzież i dorośli) nie było łatwym zadaniem. Zakodowanie fotografii niewątpliwie pozwoliło nam zostać absolutnie obiektywnym przy wyborze najlepszych prac. Zwycięzcy wykazali się nie tylko kunsztem fotograficznym, ale również ich dzieła snuły pewną oryginalną opowieść o historii, pięknie i magii miasta Mszana Dolna” – podsumowała Karolina Bodziony, na co dzień związana z fotografią.
Decyzją Komisji w każdej grupie wiekowej przyznano I, II, III miejsce i łącznie 6 wyróżnień.

W kategorii młodzież:

 1. nagroda – Piotr Filipiec
 2. nagroda – Nikola Targosz
 3. nagroda – Tobiasz Głowacki

Wyróżnienia:

 1. Artur Górni
 2. Kacper Sekuła
 3. Patryk Miceusz

W kategorii dorośli:

 1. nagroda – Bartłomiej Orzeł
 2. nagroda – Bartłomiej Zobek
 3. nagroda – Robert Łabuz

Wyróżnienia:

 1. Danuta Franczak
 2. Jarosław Romanowski
 3. Karolina Cieżak

Fundusze na nagrody pochodzą z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mamy nadzieję, że kolejne edycje będą się cieszyły jeszcze większym zainteresowaniem.

Fotografie: Agnieszka Józefiak-Lewandowska (Urząd Miasta w Mszanie Dolnej), Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej

 

Kategoria młodzież:

I nagroda – Piotr Filipiec

Kategoria dorośli:

I nagroda - Bartłomiej Orzeł